Sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih

Povrnite si del stroškov vašega izobraževanja in pridobljena sredstva investirajte v vaše nadaljnje izobraževanje in usposabljanje na Ljudski univerzi Velenje.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 18. 5. 2018 na svoji spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih. Do sofinanciranja stroškov so upravičeni zaposleni posamezniki, ki bodo od 1. 9. 2017 vključeni v programe neformalnega izobraževanja (npr. pridobivanje računalniških znanj, znanja tujih jezikov, komunikacije …) in usposabljanja (npr. usposabljanje za pridobitev dodatnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja NPK, preverjanje in potrjevanje NPK, pridobitev licenc za opravljanje poklica …) in jih bodo do 31. 8. 2018 zaključili ter z dokazili izkazali, da so v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 poravnali stroške za programe iz javnega razpisa iz lastnih sredstev in ne iz drugih javnih virov, niti ne s strani delodajalca ali druge pravne osebe.

Višina sofinanciranja znaša 70% dejansko nastalega stroška za posamezno vlogo, vendar največ 610,00 € (z DDV), Sklad pa obračuna in plača tudi akontacijo dohodnine v višini 25%.

Več o razpisu in postopku prijave si preberite na spletni strani Sklada, kjer so objavljena tudi navodila ter vsi zahtevani obrazci.
Odpiranje vlog bo potekalo vsak mesec do konca razpisnega roka oz. porabe sredstev, zato pohitite.
Prvo odpiranje vlog je že 31. 5. 2018, drugo pa 19. 6. 2018.

Želimo vam uspešno prijavo.

 

Nahajate se: Home Novice Sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih