Uporaba metode obrnjenega učenja v praksi

 V okviru mednarodnega projekta iFlip nastale tečaje smo pilotno preizkusili z našimi udeleženci izobraževanja na Ljudski univerzi Velenje.

Štirje predavatelji Ljudske univerze Velenje, ki so se aprila 2017 udeležili izobraževanja v Gentu v Belgiji, so pripravili učne vsebine po metodi obrnjenega učenja in jih od novembra 2017 do januarja 2018  šolskega leta 2017/2018 pilotno izvedli v različnih programih, in sicer pri tečaju italijanščine, angleščine, računalništva in slovenščine za tujce. 53 udeležencev pilotnih tečajev se je po metodi obrnjenega učenja učilo o spregatvah v italijanskem jeziku, namenilniku in nedoločniku v slovenskem jeziku, primerjavi med časoma Present Perfect in Past Simple v angleščini ter o spajanju dokumentov in osnovah programa Excel. Predavatelji, ki so skrbno pripravili pilotne tečaje, so uporabili različna spletna orodja, kot sta Moodle in Edmodo. Metoda obrnjenega učenja je med udeleženci požela veliko navdušenja, pripomogla k diferenciaciji pouka ter spodbudila komunikacijo in povezovanje udeležencev izobraževanj tudi na spletu. 

Utrinki iz pilotnih tečajev, nastalih v okviru projekta iFlip

 

ANG-1ANG-2ANG-3ANG-4ITA-1ITA-2RAC-1RAC-2SLO-2SLO-4SLO-7SLO-8SLO-9SLO-1SLO-3SLO-5SLO-6

                         

 

Nahajate se: Home Novice Uporaba metode obrnjenega učenja v praksi