Z mednarodnimi projekti uvajamo nove metode učenja

Na Ljudski univerzi Velenje trenutno izvajamo kar devet evropskih projektov, financiranih iz programa Erasmus+. Namenjeni so različnim ciljnim skupinam, od  izobraževalcev, svetovalcev do udeležencev v izobraževanju odraslih. Z nekaterimi želimo udeležence motivirati za izobraževanje, jih vključiti v razne aktivnosti, z drugimi pa uvesti nove metode in pristope dela. 

Projekt iFLIP – Flipping the Classroom in Adult Education je namenjen izobraževalcem. Gre za testiranje in uporabo metode obrnjenega učenja v izobraževanju odraslih. Za to metodo je značilno, da udeleženci s pomočjo video posnetkov, interaktivnih gradiv in spletne učilnice znanje osvojijo doma, tekom ure pa nato osvojeno vadijo in poglobijo. Metoda je primerna tako za tiste, ki za osvajanje rabijo nekoliko več časa, kot za tiste, ki zaradi obveznosti ne morejo pogosto obiskovati klasičnih predavanj. Ker gre za kombinacijo spletnega in klasičnega učenja, je vedno na voljo tudi pomoč predavatelja.

V projektu iFLIP sodeluje 6 partnerjev iz 6 evropskih držav.Projekt koordinira Ljudska univerza Velenje, za strokovni del je zadolžen Belgijski partner. V prvem letu so izvedli analizo in pripravili izobraževalne module za predavatelje. Marca bodo začeli z izobraževanjem predavateljev, ki bo prav tako potekalo po obrnjeni metodi, sprva preko spleta, sledilo bo petdnevno usposabljanje v Belgiji. Nato bodo predavatelji po tej metodi načrtovali svoj izobraževalni program, pripravili gradiva in metodo testirali v praksi. Usposabljanja se bo udeležilo 15 predavateljev.

Projekt traja dve leti in pol, vsa gradiva in materiali bodo na voljo tudi na spletu. V okviru projekta bodo izvedene tudi delavnice, kjer bodo udeleženci usposabljanj svoje izkušnje delili tudi s svojimi kolegi. Več informacij na www.projectiflip.eu.

Nahajate se: Home Novice Z mednarodnimi projekti uvajamo nove metode učenja