LETNO POROČILO ZA JAVNE ZAVODE

Lokacija: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje

Datum:  četrtek, 9. februar 2017 od 9. do 12. ure

Kotizacija: 130,00 € + DDV (158,60 € z DDV)

PRIJAVNICA.

 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

Računovodski izkazi:

a. Priprave na sestavo: pomen in namen inventure

b. Razkritja

c. Premoženjska bilanca

· Vsebina letnega izkaza za leto 2016:

a. Vsebina poslovnega poročila

b. Vsebina računovodskega poročila

· Izjava o notranji reviziji

· Davčni obračun:

a. Davčno priznani prihodki in odhodki

b. Posebnosti davčnega obračuna glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti za javni sektor(razlike med javna in nepridobitno dejavnostjo, tržna in pridobitna dejavnost- praktični primeri)

· Novosti v letu 2017 na računovodskem in davčnem področju

· Vprašanja udeležencev

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

  • Vodjem računovodstva in drugim računovodskim delavcem v javnem sektorju
  • Vodilnim delavcem v javnem sektorju
  • Računovodjem in računovodskim servisom 
  • Knjigovodjem in 
  • Ostalim strokovnim delavcem, ki jih problematika zanima

Kaj so prednosti obiska našega izobraževanja?

  • Odlično odpredavanja tematika, predvsem s praktičnim primeri izvajanja.
  • Spoznavanje kolegov  iz stroke  in izmenjava izkušenj.
  • Možnost zastavljanja vprašanj predavateljici,  po e-pošti,  teden dni po zaključenem izobraževanju.
  • Vsi prisotni prejmete potrdilo o udeležbi.

 

PREDAVATELJICA

Majda Gominšek, finančna svetovalka
Predavateljica je ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in s.p. ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na kongresih kot predavateljica.