Katere evidence kadrovska služba

Katere evidence na kadrovskem področju sem dolžan voditi kot delodajalec

Lokacija: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje
Datum: sreda, 8. november 2017 od 9. do 12. ure
Kotizacija: 130 € + DDV (158,60 € z DDV)
Predavateljica: ŠPELA KRALJ
PRIJAVNICA.

 

Ali ste vedeli, da ste kot delodajalec dolžni že več kot 10 let ažurno voditi 4 evidence s področja dela? Katere druge evidence ste še dolžni voditi? Koliko časa morate voditi evidence in kako dolgo ste jih dolžni hraniti? Verodostojni viri pridobivanja podatkov za evidence? Kakšne so globe na tem področju?  

Na delavnici bosta podrobno predstavljeni Evidenca o zaposlenih ter Evidenca o izrabi delovnega časa ter njune vsebinske podlage.

IZ VSEBINE:

Evidenca o zaposlenih:

1. Podatki o delavcu
(viri pridobivanja osebnih podatkov, invalidnost, delna upokojitev, dopolnilno delo,..)
2. Podatki o delovnem dovoljenju
3. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi
(sklenitev pogodbe, nastop dela, določen čas in razlog za določen čas, SKP 08, kraj opravljanja dela, razporeditev delovnega časa, konkurenčna klavzula,…)
4. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi
(datum prenehanja, način prenehanja)
5. Obveznost sporočanja sprememb podatkov.

Evidenca o stroških dela

Evidenca o izrabi delovnega časa:

(redno delo, nadure,  začasno prerazporejene ure, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo/brez nadomestila, oznaka vrste nadomestila, varovane kategorije zaposlenih,….)

Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

Evidenca začasnega ali občasnega dela

Evidenca kratkotrajnega dela

Vodenje in arhiviranje.

Kazenske določbe

  

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?
Delavnica je namenjena vsem tistim, ki v okviru svojih delovnih obveznosti opravljate tudi kadrovsko delo ter ste odgovorni za evidenco o zaposlenih ter evidenco o izrabi delovnega časa.

 

IZVAJALKA DELAVNICE:
  Špela Kralj, univ. dipl. sociologinja, zaposlena v družbi Trgotur d.o.o., s 15-letnimi izkušnjami na področju kadrovskega dela v gospodarstvu. Kot strokovna sodelavka svetuje delodajalcem s področja delovnopravne zakonodaje in kadrovskega dela. Specializirana je za analizo in izdelavo splošnih aktov delodajalcev ter kadrovske dokumentacije, njihovo predstavitev delodajalcem, oblikovanje in organiziranje programov usposabljanj, pripravo vlog za prijavo na javne razpise s področja upravljanja s človeškimi viri ter izvedbo omenjenih razpisov.