Samoevalvacija po modelu POKI

Samoevalvacija po modelu POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje

Ljudska univerza Velenje notranje presoja in razvija kakovost po sistemu, ki ga je vzpostavil Andragoški center Slovenije. Smo nosilci Zelenega znaka POKI, katerega veljavnost obnavljamo vsaka tri leta in kar pomeni, da sistematično skrbimo za področje kakovosti v izobraževanju odraslih. Trenutno smo uradno v postopku podaljševanja zelenega znaka, kar je razvidno tudi v spletnem pregledu nosilcev znaka: https://kakovost.acs.si/pregled-zzk-uporabnikov.

Kljub epidemiološkim razmeram, ki so zelo zaznamovale naše delovanje v zadnjem letu, smo dosegli nekatere pomembne cilje na področju kakovosti. Določene aktivnosti presojanja in razvijanja kakovosti so se zaradi okoliščin malo zamaknile glede na postavljene načrte, ampak kljub temu smo izpeljali večji del načrtovanega.

 

PODROČJE PRESOJANJA KAKOVOSTI

Redno spremljanje:

 1. Spremljali smo zadovoljstvo udeležencev v različnih izobraževalnih programih
 2. Spremljali smo kakovost izpeljave in učinkov izrednega izobraževanja
 3. Sistematično smo spremljali, svetovali in nudili pomoč udeležencem na različne načine

Poglobljena samoevalvacija:

Poglobljeno samoevalvacijo smo izvajali na področju Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti, na podlagi katere smo v šolskem letu 2019/2020 izvajali samoevalvacijo na področjih:

 • Podpora posamezniku pri izobraževanju in učenju v organizaciji in
 • Rezultati izobraževanja odraslih.

Izpeljali smo anketiranje udeležencev, anketiranje učiteljev in opravljali vodene razgovore z učitelji in organizatorji izobraževanja. Zbrani podatki in informacije s katerimi smo odgovorili na samoevalvacijska vprašanja so nam služili za poglobljeno presojo rezultatov in pripravo samoevalvacijskega poročila.

 

PODROČJE RAZVIJANJA KAKOVOSTI

V letih 2019 in 2020 smo vpeljali načrtovane izboljšave v skladu z akcijskim načrtom za obdobje 2019/2020 na področju učinkov izobraževanja odraslih.

Izboljšave so se nanašale na naslednje kazalnike:

 • Udeležba v nadaljnjem formalnem izobraževanju
 • Udeležba v nadaljnjem neformalnem izobraževanju
 • Povečane zaposlitvene možnosti in
 • Krepitev socialnih vezi

 

V letu 2021 pripravljamo nov akcijski načrt, na podlagi katerega bomo vpeljevali izboljšave na naslednjih področjih:

 • Podpora posamezniku pri izobraževanju in učenju
 • Rezultati izobraževanja odraslih