Vključenost v projekt POKI

Ljudska univerza Velenje se je v šolskem letu 2004/2005 v sodelovanju z Andragoškim Centrom Slovenije vključila v projekt POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada ( ESS ) v višini 75% vrednosti projekta. Vpeljevanje projekta v izobraževalne organizacije pa je podprlo in sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport v višini 25% vrednosti projekta. 

Model za presojanje in razvijanje kakovosti POKI temelji na samoevalvaciji. To pomeni, da smo se na Ljudski univerzi Velenje odločili, da bomo presojali kakovost svojega delovanja tako na ravni posameznih izobraževalnih programov, kot na ravni celotne izobraževalne organizacije. In vse to bomo počeli s končnim ciljem, da ponudimo odraslim kakovostno znanje, takšno, ki bo uporabno, trajno in prenosljivo v različne življenjske in delovne okoliščine. 

V okviru projekta je v začetku leta 2005 nastalo tudi samoevalvacijsko poročilo. 

Ljudska univerza Velenje tudi po zaključku projekta POKI ostaja zavezana kakovosti, ki je postala način dela, ustvarjanja in razmišljanja vseh zaposlenih. Delo nadaljujemo tako, da v načrtovanih obdobjih izberemo kazalnike kakovosti preko katerih presojamo kakovost našega dela, kar je razvidno tudi iz akcijskih načrtov za posamezna obdobja. 

Tako smo se v letu 2014  znova odločili za poglobljeno samoevalvacijo na področju kakovosti. Izdelali smo samoevalvacijski načrt, oblikovali fokusne skupine, določili metodo samoevalvacije ter izpeljali samoevalvacijo. Odločili smo se za področje ANIMACIJE, katero smo podrobneje raziskali na dveh kazalnikih kakovosti n sicer:

  • Splošna animacija za vključevanje v izobraževanje in
  • Animacija za vključevanje v posamezne izobraževalne programe oz. področja

Na osnovi dobljenih rezultatov smo pripravili Samoevalvacijsko poročilo in iz njega izpeljali Akcijski načrt aktivnosti in izboljšav  za obdobje januar 2015-december 2016.

V šolskem letu  2017/18 smo se ponovno odločili za poglobljeno samoevalvacijo in  pripravili nov načrt samoevalvacije, s katerim se osredotočamo na področje UČINKOV v izobraževanju odraslih. Izbrali smo 3 podpodročja in sicer:

  1. Udeležba v vseživljenjskem učenju z dvema kazalnikoma:
  • Udeležba v nadaljnjem formalnem izobraževanju
  • Udeležba v nadaljnjem neformalnem izobraževanju
  1. Krepitev položaja odraslih na trgu dela z enim kazalnikom
  • Povečane zaposlitvene možnosti
  1. Krepitev socialnih vezi in dejavno sodelovanje v skupnosti z enim kazalnikom
  • Krepitev socialnih vezi.

Za namen ugotavljanja učinkov izobraževanja odraslih smo pripravili ustrezne spletne vprašalnike v aplikaciji 1KA, katere smo preko elektronskih medijev poslali vzorcu udeležencev formalnih in neformalnih programov.  Na osnovi rezultatov smo pripravili Samoevalvacijsko poročilo o kakovosti izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Velenje, iz njega pa bomo izpeljali Akcijski načrt razvoja kakovosti našega zavoda s planom aktivnosti in izboljšav.

S sistematičnim delom na področju kakovosti dosegamo tudi vse kriterije s katerimi nam je dodeljena pravica do uporabe znaka POKI. Slednjega lahko z zadnjim sklepom Andragoškega centra Slovenije uporabljamo do 31. 3. 2021.

Joomla! Debug Console

Session

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Database Queries