Vključenost v projekt POKI

Ljudska univerza Velenje se je v šolskem letu 2004/2005 v sodelovanju z Andragoškim Centrom Slovenije vključila v projekt POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada ( ESS ) v višini 75% vrednosti projekta. Vpeljevanje projekta v izobraževalne organizacije pa je podprlo in sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport v višini 25% vrednosti projekta.

Model za presojanje in razvijanje kakovosti POKI temelji na samoevalvaciji. To pomeni, da smo se na Ljudski univerzi Velenje odločili, da bomo presojali kakovost svojega delovanja tako na ravni posameznih izobraževalnih programov, kot na ravni celotne izobraževalne organizacije. In vse to bomo počeli s končnim ciljem, da ponudimo odraslim kakovostno znanje, takšno, ki bo uporabno, trajno in prenosljivo v različne življenjske in delovne okoliščine.

V okviru projekta je v začetku leta 2005 nastalo tudi samoevalvacijsko poročilo.

Ljudska univerza Velenje tudi po zaključku projekta POKI ostaja zavezana kakovosti, ki je postala način dela, ustvarjanja in razmišljanja vseh zaposlenih. Delo nadaljujemo tako, da v načrtovanih obdobjih izberemo kazalnike kakovosti preko katerih presojamo kakovost našega dela, kar je razvidno tudi iz akcijskih načrtov za posamezna obdobja.

S sistematičnim delom na področju kakovosti dosegamo tudi vse kriterije s katerimi nam je dodeljena pravica do uporabe znaka POKI. Slednjega lahko z zadnjim sklepom Andragoškega centra Slovenije uporabljamo do 31. 3. 2018.