Svetovalka za kakovost

Sample image

V letu 2011 se je Mirjana Šibanc, v sklopu projekta Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih, usposobila za svetovalko za kakovost v izobraževanju odraslih.
Projekt, ki je v letu 2011 potekal pod okriljem Andragoškega centra Slovenije, sta sofinancirala Evropski socialni sklad (85%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (15%). 

V projektu se je usposobilo 14 novih svetovalcev, ki so dopolnili in okrepili vzpostavljeno omrežje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih. Povezovanje strokovno usposobljenih svetovalcev spodbuja in omogoča nadaljnji razvoj in nove pristope za izboljšanje izobraževanja odraslih, hkrati pa na področju kakovosti med seboj povezuje različne izobraževalne organizacije.

Naloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih so:

  • svetovanje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije, 
  • svetovanje za večjo učinkovitost v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, 
  • koordiniranje aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih, 
  • izvajanje aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.

V okviru projekta so nastali naslednji dokumenti:

  • Analiza sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji 
  • Listina kakovosti Ljudske univerze Velenje