Svetovalka za kakovost

 Na Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje je od leta 2011 do 2020 aktivno delovala svetovalka za kakovost, ga. Mirjana Šibanc, spec. Usposobljen svetovalec za kakovost je oseba z ustreznimi strokovnimi kompetencami. Svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese vpeljevanja in izpeljevanja samoevalvacije; svetuje pri presojanju in razvijanju kakovosti z namenom, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti v organizaciji. Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih dejavnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji in po dogovoru v komisiji za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene dejavnosti.

Povezovanje strokovno usposobljenih svetovalcev v omrežje svetovalcev na nacionalnem nivoju spodbuja in omogoča nadaljnji razvoj in nove pristope za izboljšanje izobraževanja odraslih, hkrati pa na področju kakovosti med seboj povezuje različne izobraževalne organizacije.

Trenutno v naši izobraževalni organizaciji nimamo usposobljenega svetovalca za kakovost. V letu 2021 bo na Andragoškem centru Slovenije potekalo Temeljno usposabljanje za svetovalce za kakovost v izobraževanju odraslih, v okviru katerega bomo usposobili novo svetovalko za kakovost, ki bo nadaljevala delo svetovalca za kakovost na Ljudski univerzi Velenje.

 

Joomla! Debug Console

Session

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Database Queries