Svetovalka za kakovost

 

V letuSample image 2011 se je pomočnica direktorice  Mirjana Šibanc, v sklopu projekta Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih, usposobila za svetovalko za kakovost v izobraževanju odraslih. 
Projekt, ki je v letu 2011 potekal pod okriljem Andragoškega centra Slovenije, sta sofinancirala Evropski socialni sklad (85%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (15%). 

 

V okviru projekta so nastali naslednji dokumenti: 

  • Analiza sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji 
  • Listina kakovosti Ljudske univerze VelenjeV projektu se je usposobilo 14 novih svetovalcev, ki so dopolnili in okrepili vzpostavljeno omrežje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih. Povezovanje strokovno usposobljenih svetovalcev spodbuja in omogoča nadaljnji razvoj in nove pristope za izboljšanje izobraževanja odraslih, hkrati pa na področju kakovosti med seboj povezuje različne izobraževalne organizacije. 

 Usposobljen svetovalec za kakovost je oseba z ustreznimi strokovnimi kompetencami. Svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese vpeljevanja in izpeljevanja samoevalvacije; svetuje pri presojanju in razvijanju kakovosti z namenom, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti v organizaciji.. Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih dejavnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji in po dogovoru v skupini za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene dejavnosti.

 Svetovanje za kakovost izobraževanja odraslih je proces, v katerem svetovalec za kakovost sodelavcem čim bolj kakovostno strokovno svetuje, kako je mogoče učinkovito, celostno, sistematično in redno presojati ter razvijati kakovost izobraževanja odraslih. Istočasno pa tudi nudi pomoč pri izpeljavi postopkov za presojanje in razvijanje kakovosti in samostojni izpeljavi dogovorjenih opravil v izobraževalni organizaciji.

 V šolskem letu 2016/2017 je omrežje svetovalcev za kakovost pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije sodelovalo pri presojanju VLOGE IN PREPOZNAVNOSTI SVETOVALCA ZA KAKOVOST v organizaciji za izobraževanje odraslih. V ta namen je bila izdelana spletna anketa, katero so reševali vsi zaposleni in zunanji sodelavci posamezne javne organizacije. V našem zavodu smo omenjeno anketo poslali na 70 naslovov in dobili 46 vrnjenih vprašalnikov, kar je pomenilo 66%. Z odzivi in rezultati smo zelo zadovoljni in nam bodo v šolskem letu 2017/18 služili kot osnova za pripravo načrta izboljšav in aktivnosti na tem področju za naslednje obdobje.

 Tudi v šolskem letu 2017/2018  bo svetovalka za kakovost spremljala delo na področju kakovosti v zavodu in svetovala direktorici, sodelavcem in zunanjim sodelavcem na omenjenem področju.