Skupina za kakovost

V organizaciji že od leta 2005 deluje skupina za kakovost, ki organizirano skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Pri delu jo vodijo: vizija, poslanstvo, vrednote organizacije ter Listina kakovosti.
Skupina za kakovost načrtno skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu POKI in si v posameznih časovnih obdobjih zastavlja svoje delo na področjih različnih kazalnikov, kar je razvidno iz akcijskih načrtov za posamezna obdobja. 
  Skupina za kakovost, november 2017

Skupina za kakovosti izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Velenje v sestavi:

 1.  Brigita Kropušek-Ranzinger, direktorica

     levo od nje

 1. Nada Mažgon
 2. Alenka Mokotar
 3. Jasmina Felicijan
 4. Mirjana Šibanc, vodja skupine za kakovost  
 5. Mateja Šeliga
 6. Lidija Praprotnik
 7. Mihaela Orozel
 8. Tadej Oprčkal
 9. Biserka Plahuta
 10. Metka Kramberger (fotografira)
 11. Vesna Elsner (odsotna)
 12. Edita Tamše (odsotna)

Skupina za kakovost se v našem zavodu redno srečuje. Skupina šteje 13 članov. V njej so zastopane vse ravni v organizaciji, tako strokovne delavke in delavec, administrativno osebje, vodja izobraževanja, svetovalka, pomočnica direktorice in direktorica. Aktivnosti in srečanja planiramo po potrebi oz. skladno z načrtom.