Skupina za kakovost

V organizaciji že od leta 2005 deluje skupina za kakovost, ki organizirano skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Pri delu jo vodijo: vizija, poslanstvo, vrednote organizacije ter Listina kakovosti.
Skupina za kakovost načrtno skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu POKI in si v posameznih časovnih obdobjih zastavlja svoje delo na področjih različnih kazalnikov, kar je razvidno iz akcijskih načrtov za posamezna obdobja. 
  Skupina za kakovost, september 2016

Z desne: Mihaela Orozel, Nada Mažgon, Jasmina Felicijan, Biserka Plahuta, Brigita Kropušek Ranzinger, Mirjana Šibanc, Mateja Šeliga, Alenka Mokotar, Vesna Elsner, Metka Kramberger (fotografinja)