Komisija za kakovost

V  našem javnem zavodu že od leta 2005 deluje skupina/komisija za kakovost, ki organizirano skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu POKI-ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Pri delu jo vodijo: vizija, poslanstvo, vrednote organizacije ter Listina kakovosti.

Skupina za kakovost se je v letu 2018 oblikovala kot komisija za kakovost.

Komisija za kakovost je bila na novo imenovana s sklepom Sveta zavoda 22.10.2018 za obdobje 5 let.

Komisija za kakovost načrtno skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu POKI in si v posameznih časovnih obdobjih zastavlja svoje delo na področjih različnih kazalnikov, kar je razvidno iz Samoevalvacijskih načrtov, Samoevalvacijskih poročil ter Akcijskih načrtov za posamezno obdobje.

Komisija za kakovost deluje v naslednji sestavi:

 1. Lidija Praprotnik - predsednica
 2. Aleksandra Cavnik - članica
 3. Vesna Elsner – članica
 4. Jasmina Felicijan – članica
 5. Tadej Oprčkal – član
 6. Mihaela Orozel – članica
 7. Mateja Šeliga – članica
 8. Mirjam Šibanc - svetovalka za kakovost, članica
 9. Edita Tamše – članica
 10. Predstavnica predavateljev
 11. Predstavnik udeležencev
 12. Brigita Gorjup - direktorica

Komisija za kakovost se v našem zavodu redno sestaja. Skupina šteje 12 članov. V njej so zastopane vse ravni v organizaciji, tako strokovne delavke in delavec, administrativno osebje, vodja izobraževanja, svetovalka, direktorica ter predstavnika predavateljev in udeležencev.

Aktivnosti in srečanja planiramo po potrebi oz. skladno z načrtom.