Sample image

V organizaciji že od leta 2005 deluje skupina za kakovost, ki organizirano skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Pri delu jo vodijo: vizija, poslanstvo, vrednote organizacije ter Listina kakovosti.
Skupina za kakovost načrtno skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu POKI in si v posameznih časovnih obdobjih zastavlja svoje delo na področjih različnih kazalnikov, kar je razvidno iz akcijskih načrtov za posamezna obdobja. 

Skupino za kakovost sestavljajo (iz desne): Metka Kramberger, Jasmina Felicijan, Brigita Kropušek Ranzinger, Nada Mažgon, Biserka Plahuta, Alenka Mokotar in Mirjam Šibanc - vodja skupine za kakovost.