Skrb za kakovost

Sample image

Razvojna naravnanost Ljudske univerze Velenje in nenazadnje tudi velika odvisnost od uspešne prodaje izobraževalnih storitev na trgu sta vodilna razloga, da zavod nenehno skrbi za visoko kakovost svojih storitev. Naša usmerjenost k zadovoljnemu učečemu se posamezniku predstavlja osrednje vodilo zavoda, ki je uresničljiv s strokovnostjo dela vseh vpletenih v celoten izobraževalni proces.