Kakovost v svetovanju

V Svetovalnem središču Velenje nadaljujemo s spremljanjem po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. 

Vsako leto naše svetovalno središče spremlja ustrezna merila, kazalnike in standarde kakovosti, ki so določena z Načrtom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih za posamezno leto, katerega pripravi Andragoški center RS. Skladno z omenjenim dokumentom svetovalno središče januarja pripravi Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v Svetovalnem središču Velenje v letu 2017, ki je za naše svetovalno središče dragocen vir informacij o poteku svetovalne dejavnosti ter odlična osnova za načrtovanje nadaljnjega razvoja Svetovalnega središča Velenje. Poročilo sva pripravili Mirjana Šibanc, vodja Svetovalnega središča Velenje in Biserka Plahuta, svetovalka v Svetovalnem središču Velenje. 

V začetku leta 2015 je svetovalno središče pripravilo tudi Akcijski načrt na področju informiranja in svetovanja za leto 2015, ki bo vodilo našega dela na področju presojanja kakovosti v tekočem letu. Izbrali smo dve področji in dva kazalnika  kakovosti. Več v Akcijskem načrtu za 2015.