Sestava izpita na vstopni ravni

Izpit iz slovenščine na vstopni ravni A1

Z uspešno opravljenim izpitom na vstopni ravni kandidat dokaže, da

  • se lahko zelo preprosto sporazumeva v predvidljivih sporazumevalnih položajih ob znanih vsakdanjih temah, če sogovorec govori počasi in razločno ter je pripravljen pomagati; pri tem si pomaga z neverbalnimi sredstvi,
  • razume zelo kratka, preprosta zapisana in govorjena besedila o predvidljivih temah, ki ga neposredno zadevajo in osebno zanimajo, in v njih prepozna najbolj bistvene stvarne informacije,
  • (po navodilih) zna zelo preprosto pisno sporočiti informacije o stvareh, ki ga osebno zadevajo in zanimajo, in po njih vprašati.

Cena izpita na vstopni ravni A1 je 121,27 €. Plačilo je možno tudi po položnici s QR kodo.

Prijava na izpit

Na izpit se prijavite s prijavnico, ki jo natančno izpolnite in pošljete ali prinesete osebno na Ljudsko univerzo Velenje, Titov trg 2, najkasneje 10 dni pred izpitnim rokom. 

Plačnik je lahko Zavod RS za zaposlovanje (glede na 8. a člen Zakona o urejanju trga dela) – če ste prijavljeni kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje; osebe, ki imajo zaključenih manj kot 6 razredov osnovne šole, lahko na Zavodu RS za zaposlovanje izrazijo željo, da bi opravljale izpit samo iz govornega sporazumevanja.

Plačnik je fizična oseba – če niste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in niste upravičeni do brezplačnega izpita si lahko izpit plačate sami. Prijava je veljavna, če je izpit plačan pred rokom za oddajo prijav na IC CSDTJ.

 

Odjava od izpita

Če ste prijavljeni na izpit in ste izpit že plačali, pa se izpita takrat ne morete udeležiti (ker npr. zbolite), se od izpita lahko odjavite, in sicer najkasneje dva delovna dneva pred izpitnim rokom – lahko osebno, po telefonu ali po elektronski pošti. V tem primeru ste lahko razporejeni na naslednji izpitni rok (na isti ustanovi) ali pa se vam vrne 85 % stroškov izpita. Če se od izpita odjavite, se v nobenem primeru ne morete še enkrat prijaviti na izpit v istem izpitnem roku.

Če od izpita odstopite brez odjave, se morate na izpit ponovno prijaviti in ga v celoti plačati. Predlagamo vam torej, da se v primeru, če se ne nameravate udeležiti izpita, od njega pravočasno odjavite.

Izpitni roki v letu 2023: 

  • ponedeljek, 20. februar 2023
  • ponedeljek, 3. april 2023
  • ponedeljek, 26. junij 2023 - odpade
  • ponedeljek, 9. oktober 2023

 

Sestava izpita na vstopni ravni

Del izpita

Vsebina

Čas reševanja

Delež pri oceni

Branje

Branje za orientacijo, branje za iskanje podatkov in utemeljitev, branje korespondence

25 min.

25 %

Poslušanje

Razumevanje pogovora med drugimi govorci,  poslušanje avdiomedijev in posnetkov/neposredno poslušanje med občinstvom, poslušanje obvestil in navodil

15 min.

25 %

Pisanje

Izpolnjevanje obrazcev, dopisovanje

20 min.

25 %

Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi)

Družabni pogovor, monolog (opisovanje), izmenjava informacij, pridobivanje dobrin in storitev

15 min.
(+ 15 min. za pripravo)

25 %

SKUPAJ ZA IZPIT

90 minut

 

Vzorčni izpit in ocenjevanje na vstopni ravni