Svetovalno središče Velenje

Morda tudi vi potrebujete nasvet, bi se radi izobraževali, učili, pa ne veste, kje je to možno? Svetovalno središče Velenje vam nudi brezplačno, kakovostno, nepristransko, zaupno in celovito

informiranje o:

 •  različnih možnostih izobraževanja za poklic,
 •  strokovnem izpopolnjevanju v širšem lokalnem okolju,
 •  vpisnih pogojih v različne programe,
 •  možnostih prehajanja med programi,
 •  trajanju izobraževanja in načinih preverjanja znanja,
 •  učni pomoči, možnostih za nadaljnje izobraževanje,
 •  različnih tečajih in delavnicah neformalnega izobraževanja;

svetovanje pri:

 •  odločanju za izbiro primernega izobraževanja,
 •  premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem,
 •  načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja.

Informiranje in svetovanje izvajamo ob predhodnem naročilu tudi:

 •  v Nazarjah, v Centru za samostojno učenje, Zadrečka cesta 35, vsak prvi četrtek v mesecu od 15.30 do 18.00 in
 •  v Šoštanju, v Središču za samostojno učenje, v prostorih občine Šoštanj vsako prvo sredo v mesecu od 15.30 do 17.00.

Vabimo vas, da nas obiščete v Dnevih slovenskih svetovalnih središč od 18. do 20. septembra 2013. Razpored aktivnosti si oglejte na www.lu-velenje.si.