Ljudska univerza Velenje je študijsko središče za štiri akreditirane javnoveljavne visokošolske študijske programe Doba Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, ki potekajo kot online študij preko interneta.

To so sodobni, praktično naravnani in problemsko zasnovani študijski programi prve stopnje z modularno strukturo, prepoznavno evropsko dimenzijo in izbirnostjo predmetov, kar vam omogoča, da študij prilagajate svojim potrebam in pridobljena strokovna znanja takoj tudi uporabite.

Programi so ovrednoteni s 180 kreditnimi točkami po evropsko uveljavljen kreditnem sistemu študija ECTS (European Credit Transfer System). Pri študiju se lahko upoštevajo vaši že opravljeni izpiti, ustrezne delovne izkušnje (strokovna praksa) in znanja, pridobljena v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja, ki jih boste dokazovali z ustreznimi listinami.

Pogoj za vpis v 1. letnik visokošolskega programa je opravljena matura, poklicna matura ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Po Merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišete diplomanti višješolskih programov, v 3. letnik pa tisti, ki imate končano višjo šolo po programu, sprejetim pred letom 1994, kandidati z nedokončanim visokošolskim programom pa odvisno od predhodnega študija opravite morebitne diferencialne izpite do zaključka visokošolskega študija.

Študij traja tri leta, za študente vpisane v 2. letnik dve leti, za vpisane v 3. letnik pa traja študij eno leto. Časovno in organizacijsko je prilagojen odraslim ter se prične v oktobru in konča v juniju. Študij zaključite, ko opravite vse obveznosti po programu, 8-tedensko strokovno prakso v podjetju ter izdelate in zagovarjate zaključno strokovno nalogo ali opravite dva dodatna izbirna predmeta ter tako zberete skupaj 180 ECTS.

Po zaključku visokošolskega študija imate možnost nadaljevanja študija v programih 2. stopnje po bolonjski deklaraciji (strokovni magisterij). Programe izvajamo tudi na Ljudski univerzi Velenje.


PROGRAMI:

Program: POSLOVANJE (kot online študij)
Naziv strokovne izobrazbe: DIPLOMIRANI EKONOMIST / DIPLOMIRANA EKONOMISTKA (VS)

Kot diplomant visokošolskega programa Poslovanje z izbirnima moduloma Poslovanje in pravo ter Menedžment in informatika in z izbirnimi predmeti s področja podjetništva boste pripravljeni na izzive poslovnega sveta, usposobljeni za vodenje in timsko delo, razvili boste svoje podjetniške sposobnosti, razumeli strokovne probleme in znali poiskati ustrezne rešitve.

Več informacij najdete na spletni strani Doba Fakultete.

Program: ORGANIZIRANJE IN MENEDŽMENT SOCIALNIH DEJAVNOSTI (kot online študij
Naziv strokovne izobrazbe: DIPLOMANT / DIPLOMANTKA ORGANIZIRANJA IN MENEDŽMENTA SOCIALNIH DEJAVNOSTI (VS) 

Interdisciplinaren program Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti vas bo obogatil z znanji za inovativno organiziranje in vodenje poslovnih procesov na področju socialnih dejavnosti, v neprofitnih ustanovah, nevladnih organizacijah in prostovoljnem delu, za delo z otroki in mladostniki ali za delo s starimi.

Več informacij najdete na spletni strani Doba Fakultete.

Program: MENEDŽMENT VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA (kot online študij)
Naziv strokovne izobrazbe: DIPLOMANT / DIPLOMANTKA MENEDŽMENTA VSEŽIVLJENSKEGA IZOBRAŽEVANJA (VS) 

Program Menedžment vseživljenjskega izobraževanja združuje področje poslovanja, menedžmenta in izobraževanja za organiziranje, koordiniranje in vodenje programov in ustanov na področju vseživljenjskega izobraževanja z izbirnima moduloma Menedžment znanja v organizaciji in Organizacija izobraževanja.

Več informacij najdete na spletni strani Doba Fakultete.

Program: MARKETING (kot online študij)
Naziv strokovne izobrazbe: DIPLOMANT / DIPLOMANTKA MARKETINGA (VS) 

Kot diplomant marketinga boste svoji kreativnosti in ustvarjalnosti dodali še formalno izobrazbo, trende v marketingu boste uporabili za razvoj vaše kariere, pridobili praktična in sodobna znanja za izvajanje marketinških aktivnosti ter obvladovanje marketinških komunikacij, saj program Marketing združuje sodobne vsebine treh strokovnih področij: marketinga, družbenih medijev in odnosov z javnostmi

Več informacij najdete na spletni strani Doba Fakultete.