Ekonomist

Program: EKONOMIST  (predavanja in vaje na naši lokaciji LU Velenje)
Naziv strokovne izobrazbe: EKONOMIST / EKONOMISTKA

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se slovensko gospodarstvo sooča z novimi izzivi, predvsem pa z večjo konkurenco na evropskem trgu, na katerem realiziramo skoraj dve tretjini zunanjetrgovinske menjave. Organizacije pričakujejo v ekonomistu kompetentnega človeka, usmerjenega v sposobnost organizacije in izvedbe nakupno-prodajnega procesa proizvodov in storitev, ob zagotavljanju učinkovite komunikacije in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije kot podpore spremljanju realizacije v okviru financ in podjetništva.

Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovenj Gradec.


Program: EKONOMIST (kot online študij)
Naziv strokovne izobrazbe: EKONOMIST / EKONOMISTKA 

Višješolski program, ki je namenjen vsem, ki imate jasne življenjske cilje, želite opravljati zanimiv poklic, ste motivirani za napredovanje v poslovnem svetu in v svoji karieri želite nekaj več. Z izbiro usmeritve v 2. letniku boste usposobljeni za delo na področju računovodstva, komerciale in organizacije poslovanja. Študirate v obliki online študija preko interneta. 

Več informacij najdete na spletni strani Višje strokovne šole Doba Maribor.