Poslovni sekretar

Program: POSLOVNI SEKRETAR  (predavanja in vaje na naši lokaciji LU Velenje)
Naziv strokovne izobrazbe: POSLOVNI SEKRETAR / POSLOVNA SEKRETARKA

Če želite opravljati dinamično delo, ki zahteva komunikativnost, vestnost, natančnost, poleg tega pa veliko mero samostojnosti, iznajdljivosti in smisla za organizacijo, se vključite v prenovljen višješolski izobraževalni program Poslovni sekretar, ki je mednarodno primerljiv ter priznan.

Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovenj Gradec.


Program: POSLOVNI SEKRETAR (kot online študij)
Naziv strokovne izobrazbe: POSLOVNI SEKRETAR / POSLOVNA SEKRETARKA

Sodoben, praktično naravnan študijski program na evropskem nivoju, ki vas pripravi na sprejemanje izzivov zahtevnejših nalog na področju pisarniškega poslovanja. Sodoben poslovni sekretar vodi in upravlja tajništvo, komunicira s poslovnimi partnerji doma in v tujini, sodeluje pri sprejemanju odločitev in predstavljanju podjetja ter je »desna roka« menedžerja. V 2. letniku vam je na voljo usmeritev Spletno poslovanje. Program poteka kot online študij.

Več informacij najdete na spletni strani Višje strokovne šole Doba Maribor.