Bolonjski magistrski študijski programi 2. stopnje Doba Fakultete so programi za drzne, inovativne in uspešne, v katerih lahko v celoti študirate online preko interneta.

Pogoj za vpis v 1. letnik je zaključen visokošolski študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS ali zaključen triletni študijski program pred bolonjskim sistemom. V 2. letnik pa se lahko vpišete diplomanti univerzitetnih študijskih programov v obsegu 240 ECTS, kandidati, ki ste zaključili štiriletni študijski program pred bolonjskim sistemom ali specialistične študijske programe.

Študij traja dve leti in poteka kot online študij. Ovrednoten je s 120 kreditnimi točkami ECTS, 60 ECTS na letnik. V programu lahko z dokazili uveljavljate že pridobljena znanja in spretnosti v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja, če po vsebini ustrezajo ciljem programa.

Program omogoča, da po opravljenih obveznostih za 1. letnik oblikujete v 2. letniku individualni program glede na osebna zanimanja in interese, saj si lahko izberete module in predmete, ki vas najbolj zanimajo. Študij zaključite s pripravo in zagovorom magistrske naloge in si tako pridobite strokovni naslov magister oz. magistrica. Pridobljena izobrazba vam omogoča nadaljevanje študija na doktorskih študijskih programih 3. bolonjske stopnje.


PROGRAMI:

Program: MEDNARODNO POSLOVANJE (kot online študij)
Naziv strokovne izobrazbe: MAGISTER / MAGISTRICA POSLOVNIH VED

Je odličen program za razumevanje poslovnega sveta, za vodenje inovacijskih procesov, mreženje ter je osnova za mednarodno kariero v različnih sektorjih in podjetjih. Vaše ideje bodo postale izziv in resničnost. Izbirate lahko med dvema moduloma: Poslovanje v mednarodnem in multikulturnem okolju in Konkurenčnost skozi kreativnost in inovativno poslovanje.

Več informacij najdete na spletni strani Doba Fakultete.

Program: ORGANIZIRANJE IN MENEDŽMENT SOCIALNIH DEJAVNOSTI (kot online študij)
Naziv strokovne izobrazbe: MAGISTER / MAGISTRICA ORGANIZIRANJA IN MENEDŽMENTA SOCIALNIH DEJAVNOSTI 

Program z izbirnima moduloma Organiziranje socialnih dejavnosti v lokalni skupnosti in Organiziranje neprofitnih in nevladnih organizacij vas bo obogatil z znanji za delovanje v sodobni socialni družbi, za zagotavljanje socialnega varstva posameznikov in skupin. Posebna pozornost je namenjena organiziranju in menedžmentu socialnih mrež, organizaciji vseživljenjskega učenja ter delovanju v neprofitnih in nevladnih organizacijah. 

Več informacij najdete na spletni strani Doba Fakultete.

Program: MENEDŽMENT VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA (kot online študij)
Naziv strokovne izobrazbe: MAGISTER / MAGISTRICA MENEDŽMENTA VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA 

Magistrski program z izbirnima moduloma E-izobraževanje in Menedžment izobraževalnih programov in ustanov vas bo obogatil z znanji za samostojno in celostno načrtovanje, vodenje in inoviranje v organizaciji na področju izobraževanja, v kadrovskih oddelkih. Posebna pozornost je namenjena menedžmentu in organizaciji vseživljenjskega učenja.

Več informacij najdete na spletni strani Doba Fakultete.

Program: MARKETING IN PRODAJA (kot online študij)
Naziv strokovne izobrazbe: MAGISTER / MAGISTRICA MARKETINGA IN PRODAJE

Podiplomski magistrski program Marketing in prodaja je s sodobnimi in aktualnimi vsebinami ter strukturo primerljiv s sorodnimi evropskimi programi. Osredotoča se na dve poslovni področji - marketing in prodajo, njuno soodvisnost in prepletenost v stalno se spreminjajočem, globalno konkurenčnem poslovnem okolju, know-how za prilagajanje podjetij na te spremembe in usmerjenost v prakso z delom na študijah primerov in lastnih projektih. 

Več informacij najdete na spletni strani Doba Fakultete.