NPK - Nacionalne poklicne kvalifikacije

Na Ljudski univerzi Velenje organiziramo usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). Po uspešno zaključenem usposabljanju, sledi postopek certificiranja (izpit) pridobitve javno veljavnega certifikata, ki se izvaja pred tričlansko komisijo, imenovano s strani Državnega izpitnega centra. Pridobitev javno veljavnega certifikata ima trajno veljavo.

          

Brezplačno 150-urno usposabljanje Socialni oskrbovalec na domu,  60-urno usposabljanje za skladiščnike in 60-urno usposabljanje za viličariste.

Po uspešno zaključenem usposabljanju, vam ZRSZ financira še pristop k certificiranju. Pridobljeni certifikat za NPK ima trajno veljavo.

Obveščamo vas, da bomo na Ljudski univerzi Velenje v letu 2018 in 2019 izvajali 150-urno usposabljanje s področja socialnega varstva za pridobitev javno veljavnega certifikata NPK Socialni oskrbovalec/Socialna oskrbovalka na domu, 60-urno usposabljanje za skladiščnike in 60-urno usposabljanje za viličariste. Po uspešno opravljenem usposabljanju za skladiščnike, lahko nadaljujete v postopek pridobitve javno veljavnega certifikata NPK viličarist/viličaristka.

Vsa usposabljanja bomo izvajali ob finančni podpori s strani Evropske Unije, Evropski socialni sklad in Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenija za zaposlovanje. Program bo financiran izključno za brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje. V kolikor se želite vključiti, se obrnite na svojo svetovalko/svetovalca na Zavodu RS za zaposlovanje.

 

Za pridobitev NPK Socialni oskrbovalec na domu so predpisani naslednji vstopni pogoji::

  • končana osnovna šola,
  • starost vsaj 23 let,
  • 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami. Štejejo tudi neformalne izkušnje.

Svoje delovne izkušnje, tako formalne kot neformalne, dokazujete bodisi z izpisom obdobij zavarovanja, ki ga dobite na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in z različnimi priporočili, potrdili, zdravniškimi potrdili oziroma mnenji o negi in oskrbi osebe, ki ste ji nudili pomoč, potrdili patronažnih služb, potrdili iz Centra za socialno delo, potrdili iz Doma za varstvo odraslih itd.

Na omenjeno usposabljanje vas napoti Zavod RS za zaposlovanje, zato pozivamo vse tiste, ki ste prijavljeni na zavodu in izpolnjujete vstopne pogoje, da se posvetujete s svojo svetovalko/svetovalcem, ki vas z ustreznim obrazcem napoti k nam.

Po uspešno končanem usposabljanju pridobite potrdilo o udeležbi v verificiranem programu usposabljanja na področju socialnega varstva. Po usposabljanju sledi še postopek (izpit) pridobitve javno veljavnega certifikata, ki se izvaja pred tričlansko komisijo, imenovano s strani Državnega izpitnega centra.


Kontaktna oseba:
Jasmina Felicijan, telefon: 03/898 54 52 ali e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

 VILIČARIST

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:

- končana osnovna šola
Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: viličarist.

Z novo skupino začnemo v oktobru 2018.
Svojo prijavo za vključitev v program nam pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

RAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:
- pridobljena srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba (V. stopnja).

Program usposabljanja s področja računovodstva 90 ur - Prenesi informacije o programu.

Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: računovodja.  

Z novo skupino za usposabljanje pričnemo v začetku novembra 2018.
Prijavo za program usposabljanja pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

KNJIGOVODJA

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:
- pridobljena srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja).

Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: knjigovodja

SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:
- končana osnovna šola,
- starost vsaj 23 let,
- 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi (na splošno) ali vsaj 1 leto neformalnih oz. formalnih izkušenj na področju socialne oskrbe,
- končan verificiran program usposabljanja.

Program usposabljanja s področja socialnega varstva, 150 ur - Prenesi informacije o programu.  

Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: socialni oskrbovalec na domu.

Z novo skupino začnemo v oktobru 2018.
Svojo prijavo za vključitev v program nam pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

SOBARICA/SOBAR

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:
- zaključena osnovna šola.

Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: sobarica.

ČISTILEC PROSTOROV

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:
- zaključena osnovnošolka obveznost, 
- zdravniško potrdilo, s katerega kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za delo.

Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: čistilec prostorov.

 

Prijavo za program usposabljanja pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

VODJA PROJEKTNE NALOGE

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:
- pridobljena srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba in najmanj 3 leta izkušenj na področju vodenja projektov ali 
- pridobljena višja oz. visoka strokovna izobrazba in najmanj 2 leti izkušenj na področju vodenja projektov ali 
- univerzitetna ali specialistični študij in najmanj 1 leto izkušenj na področju vodenja projektov.

Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: vodja projektne naloge.


Prijavo za program usposabljanja pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

VODJA PROJEKTOV

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:
- pridobljena srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali 
- pridobljena višja oz. visoka strokovna izobrazba in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali 
- univerzitetna ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali 
- magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu, 
- priprava seminarske naloge, ki vključuje elaborat projekta, fazna poročila in poročila o zaključku projekta.

Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: vodja projekta.

  

Obveščamo vas, da bomo na Ljudski univerzi Velenje od junija/julija do novembra 2016 izvajali programe priprav za potrjevanje (pridobitev javno veljavnega certifikata NPK) naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

- NPK Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode 104 ur,
- NPK Knjigovodja/knjigovodkinja 60 ur,
- NPK sobar/sobarica 60 ur in
- NPK vodja projektne naloge 60 ur.

Omenjene programe bomo izvajali ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, zato je izobraževanje za udeležence brezplačno. V posamezni program se lahko vključijo zgolj brezposelne osebeki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje. V posamezno skupino priprav NPK bomo vključili največ 12 oseb.

V nadaljevanju navajamo vstopne pogoje za posamezni NPK in pozivamo vse tiste, ki ste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in izpolnjujete pogoje za program NPK, ki vas zanima, da se posvetujete s svojo svetovalko/svetovalcem na Zavodu RS za zaposlovanje, ki vas nato napoti k nam.

Vstopni pogoji za vključitev v programe priprav so:
Za NPK Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode je vstopni pogoj srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.

Za NPK Knjigovodja/knjigovodkinja je vstopni pogoj srednja poklicna izobrazba.

Za NPK sobar/sobarica je vstopni pogoj zaključena osnovna šola.

Za NPK Vodja projektne naloge so vstopni pogoji:
- srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 3 leta izkušenj na področju vodenja projektov ali
- višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 2 leti izkušenj na področju vodenja projektov ali
- univerzitetni ali specialistični študij in eno leto izkušenj na področju vodenja projektov.

Pri dokazovanju izkušenj za NPK vodja projektne naloge, si mora posameznik priskrbeti potrdilo, s katerim dokazuje izkušnje s področja vodenja projektov.

Po uspešno zaključenem programu priprav, sledi postopek (izpit) pridobitve javno veljavnega certifikata, ki se izvaja pred tričlansko komisijo, imenovano s strani Državnega izpitnega centra.