Na Ljudski univerzi Velenje organiziramo usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). Po uspešno zaključenem usposabljanju, sledi postopek certificiranja (izpit) pridobitve javno veljavnega certifikata, ki se izvaja pred tričlansko komisijo, imenovano s strani Državnega izpitnega centra. Pridobitev javno veljavnega certifikata ima trajno veljavo.

NOVOST!!!

Obveščamo vas, da bomo na Ljudski univerzi Velenje začeli s 45-urnim usposabljanjem za NPK Posrednik za nepremičnine. Predavanje bo potekala ob sredah in petkih od 16. do 19.30 ure na Ljudski univerzi Velenje. V primeru zadostnega števila prijavljenih, bomo s programom začeli v novembru 2017.

Prijave zbiramo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 Program usposabljanja je razdeljen na tri ključne sklope:

  • pravni predpisi o prometu z nepremičninami in predpisi o varstvu potrošnikov (stvarnopravna razmerja, obligacijska razmerja, pogodbe v prometu z nepremičninami, notarske listine, stanovanjska razmerja itd.)
  • spremljanje in analiziranje nepremičninskega trga (nepremičninsko posredovanje, davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami, prostorsko načrtovanje in graditev objektov, evidentiranje nepremičnin, investiranje in financiranje nakupa nepremičnin itd.)
  • področje komunikacije (osnovne pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovni bonton, oglaševanje in trženje)

 Možnost plačila v dveh obrokih. V kolikor plačate usposabljanje v enkratnem znesku, vam priznamo 10 % popust. V ceno je že vključen DDV, gradivo, vprašanja za pripravo na izpit in kavica med odmori.

 Po izvedenem usposabljanju, sledi postopek certificiranja (izpit) za pridobitev javno veljavnega certifikata NPK posrednik za nepremičnine, ki ima trajno veljavo. Vstopni pogoj za opravljanje izpita je najmanj višješolska strokovna izobrazba.

 Vabljeni, da se nam pridružite.

 

RAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:
- pridobljena srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba (V. stopnja).

Program usposabljanja s področja računovodstva 90 ur - Prenesi informacije o programu.

Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: računovodja.  

Z novo skupino za usposabljanje pričnemo oktobra 2017.
Prijavo za program usposabljanja pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

KNJIGOVODJA

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:
- pridobljena srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja).

Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: knjigovodja

Prijavo za program usposabljanja pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

VILIČARIST

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:

- končana osnovna šola
Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: viličarist.

Z novo skupino za usposabljanje pričnemo 15. februarja 2017. 
Prijavo za program usposabljanja pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:
- končana osnovna šola,
- starost vsaj 23 let,
- 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi (na splošno) ali vsaj 1 leto neformalnih oz. formalnih izkušenj na področju socialne oskrbe,
- končan verificiran program usposabljanja.

Program usposabljanja s področja socialnega varstva, 150 ur - Prenesi informacije o programu.  

Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: socialni oskrbovalec na domu.

Z novo skupino za usposabljanje pričnemo september 2017.
Prijavo za program usposabljanja pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

SOBARICA/SOBAR

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:
- zaključena osnovna šola.

Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: sobarica.

ČISTILEC PROSTOROV

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:
- zaključena osnovnošolka obveznost, 
- zdravniško potrdilo, s katerega kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za delo.

Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: čistilec prostorov.

Z novo skupino za usposabljanje pričnemo marca/aprila 2017. 

Prijavo za program usposabljanja pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

VODJA PROJEKTNE NALOGE

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:
- pridobljena srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba in najmanj 3 leta izkušenj na področju vodenja projektov ali 
- pridobljena višja oz. visoka strokovna izobrazba in najmanj 2 leti izkušenj na področju vodenja projektov ali 
- univerzitetna ali specialistični študij in najmanj 1 leto izkušenj na področju vodenja projektov.

Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: vodja projektne naloge.

Z novo skupino za usposabljanje pričnemo 6. marca 2017.
Prijavo za program usposabljanja pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

VODJA PROJEKTOV

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:
- pridobljena srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali 
- pridobljena višja oz. visoka strokovna izobrazba in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali 
- univerzitetna ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali 
- magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu, 
- priprava seminarske naloge, ki vključuje elaborat projekta, fazna poročila in poročila o zaključku projekta.

Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: vodja projekta.

 

POSREDNIK/POSREDNICA ZA NEPREMIČNINE

Vstopni pogoji za pridobitev NPK:
- pridobljena višješolska strokovna izobrazba. 

Program usposabljanja s področja posrednika za nepremičnine, 45 ur - Prenesi informacije o programu.

Povezava na katalog strokovnih znanj in spretnosti: posrednik za nepremičnine.

 

Več informacij:

Jasmina Felicijan, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: +386 03 898 54 52

 

 

Obveščamo vas, da bomo na Ljudski univerzi Velenje od junija/julija do novembra 2016 izvajali programe priprav za potrjevanje (pridobitev javno veljavnega certifikata NPK) naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

- NPK Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode 104 ur,
- NPK Knjigovodja/knjigovodkinja 60 ur,
- NPK sobar/sobarica 60 ur in
- NPK vodja projektne naloge 60 ur.

Omenjene programe bomo izvajali ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, zato je izobraževanje za udeležence brezplačno. V posamezni program se lahko vključijo zgolj brezposelne osebeki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje. V posamezno skupino priprav NPK bomo vključili največ 12 oseb.

V nadaljevanju navajamo vstopne pogoje za posamezni NPK in pozivamo vse tiste, ki ste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in izpolnjujete pogoje za program NPK, ki vas zanima, da se posvetujete s svojo svetovalko/svetovalcem na Zavodu RS za zaposlovanje, ki vas nato napoti k nam.

Vstopni pogoji za vključitev v programe priprav so:
Za NPK Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode je vstopni pogoj srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.

Za NPK Knjigovodja/knjigovodkinja je vstopni pogoj srednja poklicna izobrazba.

Za NPK sobar/sobarica je vstopni pogoj zaključena osnovna šola.

Za NPK Vodja projektne naloge so vstopni pogoji:
- srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 3 leta izkušenj na področju vodenja projektov ali
- višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 2 leti izkušenj na področju vodenja projektov ali
- univerzitetni ali specialistični študij in eno leto izkušenj na področju vodenja projektov.

Pri dokazovanju izkušenj za NPK vodja projektne naloge, si mora posameznik priskrbeti potrdilo, s katerim dokazuje izkušnje s področja vodenja projektov.

Po uspešno zaključenem programu priprav, sledi postopek (izpit) pridobitve javno veljavnega certifikata, ki se izvaja pred tričlansko komisijo, imenovano s strani Državnega izpitnega centra.