NPK - Nacionalne poklicne kvalifikacije

Na Ljudski univerzi Velenje organiziramo priprave za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). Po uspešno zaključenih pripravah, sledi postopek certificiranja (izpit) pridobitve javno veljavnega certifikata, ki se izvaja pred tričlansko komisijo, imenovano s strani Državnega izpitnega centra. Pridobitev javno veljavnega certifikata ima trajno veljavo. Postopek certificiranja je sestavljen iz dveh delov.

Prvi del obsega pripravo in pregled vaše osebne zbirne mape. Osebna zbirna mapa vsebuje življenjepis kandidata (europass), dokazila o vaši izobrazbi, potrdila o pridobljenih znanjih in usposobljenostih, reference, priporočila, dokazilo o delovnih izkušnjah itd.

Drugi del predstavlja neposredno preverjanje - izpit, ki se opravlja v skladu s katalogom strokovnih znanj in spretnosti za posamezni program NPK in se lahko opravlja s pisnim izpitom, s praktično nalogo in zagovorom ali ustnim izpitom.

S strani Državnega izpitnega centra imamo odločbe za izvajanje naslednjih programov NPK:
- Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu – več o programu tukaj (dodaj zloženko)
- Viličarist/viličaristka
- Hišnik/hišnica
- Sobar/sobarica
- Čistilec/čistilka prostorov
- Računovodja/računovodkinja
- Knjigovodja/knjigovodkinja
- Savnar/savnarka
- Vodja projekta
- Vodja projektne naloge
- Posrednik/posrednica za nepremičnine 

Vsi vstopni pogoji za posamezni program NPK so opisani v priloženi zloženki, ki se nahaja tukaj.

Ob uspešno opravljenem izpitu pridobite javno veljavni certifikat, ki ima trajno veljavo.

 Napovedujemo:

V pripravi so novi izobraževalni programi, ki jih bomo objavili v kratkem.

Kontaktna oseba:
Jasmina Felicijan, telefon: 03/898 54 52 ali e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

Aktualno za brezposelne osebe:

Brezplačne 150-urne priprave s področja socialnega varstva, 60-urno usposabljanje za skladiščnike, 60-urni tečaj za voznika viličarjev in 40-urno usposabljanje za čistilce prostorov.

Po uspešnem zaključku priprav in usposabljanj, vam Zavod RS za zaposlovanje financira še pristop k certificiranju - izpitu.

Obveščamo vas, da bomo na Ljudski univerzi Velenje v letih 2019 - 2021 za brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje Območna služba Velenje, izvajali:

  • 150-urne priprave s področja socialnega varstva  za NPK Socialni oskrbovalec/Socialna oskrbovalka na domu,
  • 60-urno usposabljanje za skladiščnike za NPK viličarist/viličaristka,
  • 60-urni tečaj za voznika/voznico viličarjev za NPK viličarist/viličaristka in
  • 40-urno usposabljanje za čistilca/čistilko prostorov za NPK čistilec/čistilka prostorov.

Vsa usposabljanja bomo izvajali ob finančni podpori s strani Evropske Unije, Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenija za zaposlovanje. Program bo sofinanciran izključno za brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje.

Svojo prijavo za vključitev v program priprav za posamezni NPK nam pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Ob oblikovanju novih skupin, vas bomo obvestili.

 

Zaključeni priprave:

Obveščamo vas, da bomo na Ljudski univerzi Velenje od junija/julija do novembra 2016 izvajali programe priprav za potrjevanje (pridobitev javno veljavnega certifikata NPK) naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

- NPK Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode 104 ur,
- NPK Knjigovodja/knjigovodkinja 60 ur,
- NPK sobar/sobarica 60 ur in
- NPK vodja projektne naloge 60 ur.

Omenjene programe bomo izvajali ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, zato je izobraževanje za udeležence brezplačno. V posamezni program se lahko vključijo zgolj brezposelne osebeki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje. V posamezno skupino priprav NPK bomo vključili največ 12 oseb.

V nadaljevanju navajamo vstopne pogoje za posamezni NPK in pozivamo vse tiste, ki ste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in izpolnjujete pogoje za program NPK, ki vas zanima, da se posvetujete s svojo svetovalko/svetovalcem na Zavodu RS za zaposlovanje, ki vas nato napoti k nam.

Vstopni pogoji za vključitev v programe priprav so:
Za NPK Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode je vstopni pogoj srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.

Za NPK Knjigovodja/knjigovodkinja je vstopni pogoj srednja poklicna izobrazba.

Za NPK sobar/sobarica je vstopni pogoj zaključena osnovna šola.

Za NPK Vodja projektne naloge so vstopni pogoji:
- srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 3 leta izkušenj na področju vodenja projektov ali
- višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 2 leti izkušenj na področju vodenja projektov ali
- univerzitetni ali specialistični študij in eno leto izkušenj na področju vodenja projektov.

Pri dokazovanju izkušenj za NPK vodja projektne naloge, si mora posameznik priskrbeti potrdilo, s katerim dokazuje izkušnje s področja vodenja projektov.

Po uspešno zaključenem programu priprav, sledi postopek (izpit) pridobitve javno veljavnega certifikata, ki se izvaja pred tričlansko komisijo, imenovano s strani Državnega izpitnega centra.