Srednje strokovno izobraževanje

S šolskim letom 2013/2014 bomo na Ljudski univerzi Velenje ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov pričeli z izvajanjem prenovljenih programov srednjega strokovnega izobraževanja, ki so ovrednoteni z 240 KT. Vpišete se lahko z uspešno zaključeno osnovno šolo, lahko pa tudi z dokončano ali nedokončano katerokoli srednjo poklicno oz. srednjo strokovno šolo. Programi so prilagojeni izobraževanju odraslih in trajajo dve do štiri leta, odvisno od predhodnega že pridobljenega znanja, ke se vam lahko prizna. Izobraževanje zaključite s poklicno maturo, ki jo lahko v izobraževanju odraslih opravljate v dveh delih in v treh rokih: v spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku.

Po zaključku izobraževanja lahko svojo pot nadaljujete na višjih ali visokošolskih strokovnih študijskih programih.