Zaključni izpit

Izobraževanje v programih srednjega poklicnega izobraževanja TRGOVEC in ADMINISTRATOR se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oz. storitev in zagovor. Predlog tem za izdelek oziroma storitev za posamezni izobraževalni program ter podrobnejša navodila za prijavo teme so objavljena v e-indeksu.

Zaključni izpit lahko opravljate v treh rokih: zimskem, spomladanskem in v jesenskem roku. Razpored in pomembni datumi so objavljeni v Koledarju zaključnega izpita za leto 2019. Pogoj za pristop k zaključnemu izpitu pa so opravljene vse obveznosti po programu.

Na zaključni izpit se pisno prijavite z obrazcem DZS Obr. 1,39 Prijava k zaključnemu izpitu vsaj 30 dni pred pričetkom posameznega izpitnega roka osebno na Ljudski univerzi Velenje.
Želimo vam uspešen zaključek izobraževanja.

 

Zimski rok zaključnih izpitov 2019 

Zaključni izpit se v zimskem roku 2019 prične s pisnim izpitom iz slovenščine v ponedeljek, 11. 2. 2019, ustni izpiti pa bodo potekali od 12. 2. do 22. 2. 2019. Podrobnejši razpored bo objavljen v e-indeksu.

Zadnji dan za prijavo na zaključni izpit je petek, 11. 1. 2019, zadnji dan za predložitev vseh dokazil pa sreda, 6. 2. 2019. 

 

Spomladanski rok zaključnih izpitov 2019 

V programih srednjega poklicnega izobraževanja TRGOVEC in ADMINISTRATOR bo zaključni izpit v spomladanskem roku potekal od 5. 6. do 14. 6. 2019. Pričetek je v sredo, 5. 6. 2019 s pisnim izpitom iz slovenščine, ustni zagovori pa bodo potekali od 6. 6. do 14. 6. 2019. Podrobnejši razpored bo objavljen v e-indeksu.

Zadnji dan za prijavo na zaključni izpit je ponedeljek, 6. 5. 2019, zadnji dan za predložitev dokazil pa petek, 31. 5. 2019. 

 

Jesenski rok zaključnih izpitov 2019 

Zaključni izpit v jesenskem roku 2019 se prične v ponedeljek, 26. 8. 2019 s pisnim izpitom iz slovenščine in nadaljuje z ustnimi zagovori od 27. 8.  do 6. 9. 2019. Podrobnejši razpored bo objavljen v e-indeksu.

Zadnji dan za prijavo na zaključni izpit je petek, 19. 7. 2019, zadnji dan za predložitev dokazil pa sreda, 21. 8. 2019.