Trgovec

Program: TRGOVEC 
Naziv poklicne izobrazbe: PRODAJALEC / PRODAJALKA 

Aktualen, praktično naravnan program, ki vas pripravi za kakovostno strokovno delo in poklicno kariero v trgovini. Preko strokovnih modulov se seznanite z vrstami trgovskega blaga, spoznate vse faze od nabave, skladiščenja do prodaje blaga in se usposobite za uporabo informacijske tehnologije, organiziranje ekonomičnega poslovanja ter timsko delo.

Pogoj za vpis je uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna ali njej enakovredna šola po prejšnjih predpisih. 

Izobraževanje traja 2 leti. Predavanja oz. konzultacije potekajo štirikrat do petkrat tedensko v popoldanskem času po predmetniku, ki predvideva tudi 300 ur praktičnega usposabljanja z delom v trgovini.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oz. storitev in zagovor.

Izobraževanje lahko nadaljujete v poklicno-tehniškem programu ekonomski tehnik ali logistični tehnik. 

Zaključni izpit