Logistični tehnik

Program: LOGISTIČNI TEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: LOGISTIČNI TEHNIK / LOGISTIČNA TEHNICA

Program Logistični tehnik je prenovljen program Prometni tehnik, kjer poleg splošnega znanja pridobite predvsem strokovna znanja o prometnih podsistemih, spoznate zakonodajo in logistične procese, blagovne in potniške tokove, osnove poslovanja, trženja, vodenja skupin, komuniciranja in reševanja problemov. 

Pogoj za vpis je uspešno končan triletni program srednjega poklicnega izobraževanja. 

Program traja dve leti in vam poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja omogoča, da:

  • razvijete sposobnosti in spretnosti za organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenja skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev,
  • se usposobite za uspešno vodenje logistične korespondence,
  • pridobite znanja o gospodarstvu in gospodarjenju kot podlago za razumevanje poslovne prakse itd. 

Poklicna matura obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine, logistike, tujega jezika ali matematike (po izbiri slušatelja) ter izdelek oziroma storitev in zagovor.