Gastronomski tehnik (PTI)

Program: GASTRONOMIJA
Naziv strokovne izobrazbe: GASTRONOMSKI TEHNIK / GASTRONOMSKA TEHNICA

Je aktualen program, kjer pridobite sodobna znanja za kvalitetno in odgovorno delo na področju gostinstva in turizma, razvijate podjetniško razmišljanje, komunikacijske in organizacijske sposobnosti, timsko in projektno delo ter pozitiven odnos do slovenske naravne in kulturne dediščine.

Pogoj za vpis je uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje po programih gastronom hotelir, gostinska dela, kuhar, natakar, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek ali slaščičar in zdravniško potrdilo, s katerim dokazujete, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po tem programu.

Poklicna matura obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine, gastronomije in turističnih storitev, tujega jezika ali matematike (po izbiri slušatelja) ter izdelek oz. storitev in zagovor.