Gastronom hotelir

Program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE 
Naziv poklicne izobrazbe: GASTRONOM HOTELIR / GASTRONOMKA HOTELIRKA 

Zanimiv in praktičen program s področja gostinstva, kjer pridobite znanje o različnih oblikah ponudbe v gostinskih lokalih, se usposobite za samostojno, kakovostno pripravo ter postrežbo hrane in pijač, za promoviranje in svetovanje storitev v slovenskem in dveh tujih jezikih ter razvijate pozitiven odnos do gostinskega poklica. 

Pogoj za vpis je uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna ali njej enakovredna šola po prejšnjih predpisih. Ob prijavi je potrebno priložiti zdravniško potrdilo, s katerim dokazujete, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po tem programu.

Izobraževanje traja 2 leti in pol. Predavanja in praktične vaje potekajo po predmetniku štirikrat do petkrat tedensko. Po programu je potrebno opraviti tudi 300 ur praktičnega usposabljanja z delom v gostinskem obratu.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oz. storitev in zagovor. 

Izobraževalno pot lahko nadaljujete v poklicno-tehniškem programu gastronomija.

Zaključni izpit