Ekonomski tehnik

Programi: EKONOMSKI TEHNIK (PTI), EKONOMSKI TEHNIK (PT) in EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Naziv strokovne izobrazbe: EKONOMSKI TEHNIK/ EKONOMSKA TEHNICA

Sodoben izobraževalni program za dinamične podjetne osebe, ki želijo pridobiti uporabna znanja s področja financ, računovodstva, bančništva, komerciale in administracije, uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo, razvijati inovativnost, komunikativnost in timsko delo za strokovno delo v sodobnem tržnem gospodarstvu. Po zaključku izobraževanja lahko svojo izobraževalno pot nadaljujete na višjih ali visokošolskih strokovnih študijskih programih. 

  •  EKONOMSKI TEHNIK - POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)

Pogoj za vpis je uspešno končan triletni program srednjega poklicnega izobraževanja trgovec, administrator ali enakovreden program po prejšnjih predpisih. Izobraževanje traja 2 leti in je ovrednoteno z 120 KT (kreditnimi točkami). 

Poklicna matura zajema pisni in ustni izpit iz slovenščine, gospodarstva, matematike ali tujega jezika (po izbiri slušatelja) ter izdelek oziroma storitev in zagovor. Udeleženci izobraževanja odraslih lahko poklicno maturo opravljate v dveh delih.  Več o poklicni maturi najdete tukaj.

Na osnovi javnih listin in drugih dokazil lahko uveljavljate priznavanje primerljivega formalno in neformalno pridobljenega znanja. Obvezno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu se vam lahko z ustreznimi delovnimi izkušnjami prizna.

  •  EKONOMSKI TEHNIK - POKLICNI TEČAJ (PT)

Pogoj za vpis je končan četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Izobraževanje traja 1 leto in je ovrednoteno s 60 KT (kreditnimi točkami).

Poklicna matura zajema pisni in ustni izpit iz slovenščine, gospodarstva, matematike ali tujega jezika (po izbiri slušatelja) ter izdelek oziroma storitev in zagovor. Udeleženci izobraževanja odraslih lahko poklicno maturo opravljate v dveh delih.  Več o poklicni maturi najdete tukaj.

  •  EKONOMSKI TEHNIK – SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)

Pogoj za vpis je končano osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih ali srednje poklicno izobraževanje. Izobraževanje traja 4 leta. V kolikor imate končano srednje poklicno izobraževanje,  lahko ob priznavanju izpitov program končate v do 2,5 letih.  

Poklicna matura zajema pisni in ustni izpit iz slovenščine, gospodarstva, matematike ali tujega jezika (po izbiri slušatelja) ter izdelek oziroma storitev in zagovor. Udeleženci izobraževanja odraslih lahko poklicno maturo opravljate v dveh delih.  Več o poklicni maturi najdete tukaj.