Poklicni tečaj

Poklicni tečaj je namenjen vsem, ki imate končan četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, in želite pridobiti nov poklic. Izobraževanje traja 1 leto in obsega obvezne in izbirne strokovne module ter je ovrednoten s 60 KT.