Osnovna šola

Program osnovne šole za odrasle (vpis možen od 1. do 9. razreda) je prilagojen izobraževanju odraslih. Financira ga Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport in je za udeležence brezplačen.

Sample imagePosamezen razred traja 18 tednov, VPIS možen 2x letno in sicer: 

  • 31. 8. 2022 (1. polletje) od 10. do 13. ure.
  • 1. 2. 2023 (2. polletje) od 9. do 11. ure in od 15. do 17. ure.

Predavanja in konzultacije potekajo v popoldanskem času po predpisanem predmetniku in sicer štiri do petkrat tedensko. Vsem udeležencem so v času izobraževanja na voljo mentorji brezplačne učne pomoči, ki vam bodo svetovali in pomagali pri samostojni pripravi na izpite. 

Program osnovne šole za odrasle se zaključi z nacionalnim preverjanjem znanja, ki zajema znanje slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Rezultati preverjanja se vpišejo v zaključno spričevalo osnovne šole. Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja je za odrasle prostovoljno. 

Spričevalo o končani osnovni šoli je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol in omogoča vpis v vse programe srednjega izobraževanja. 

Učna pomoč 
Izvajali bomo učno pomoč za program osnovne šole za odrasle tako v Velenju, kakor tudi v Nazarjah in Šoštanju in s tem udeležencem omogočili izobraževanje bližje domu. 

Ob vpisu v osnovno šolo za odrasle potrebujete:

  •  izpisek iz rojstne matične knjige oz. izpisek iz poročne matične knjige,
  •  potrdilo o državljanstvu ali statusu begunca,
  •  izkaz oz. spričevalo o šolskem uspehu,
  •  potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.