PRIJAVA NA SEMINAR: FINANČNO POSLOVANJE MANJŠEGA PODJETJA  od A do Ž

Predavateljica: Majda Gominšek,finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na kongresih kot predavateljica.

Lokacija: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje;

Datum: torek, 14. oktober 2015 od  9. do 12.30 ure;

Kotizacija: 130,00 € + DDV (158,60 € z DDV)