FINANČNO POSLOVANJE MANJŠEGA PODJETJA - OD A DO Ž

LokacijaAndragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje

Datumsreda, 14.10.2015  od 9. do 12.15

Kotizacija130,00 € + DDV (158,60 z DDV)

PRIJAVNICA.

 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

 Poslovanje od a do ž – sp in manjša podjetja

 • Ustanovitev d.o.o. ali sp – prednosti in slabosti
 • Katere zakonske predpise moram upoštevati kot podjetnik s področja varstva pri delu, delovnopravne zakonodaje ter davčnega in računovodskega področja
 • Zaposlitev ali samozaposlitev – prednosti in slabosti
 • Obdavčitev različnih oblik dela (plača, avtorska pogodba, sp)
 • Katere stroške lahko v podjetju uveljavljam in na kakšen način?
 • Kako izstaviti račun?
 • Katerih pomembnih rokov ne smem zamuditi?
 • Kaj je to DDV in kakšne so obveznosti? Ali moram obvezno postati ddv zavezanec ?
 • Kaj pomenijo osnovni knjigovodski pojmi?
 • Finančno poslovanje: načini plačevanja podjetnikov z gotovino in brezgotovinsko in ali bodo tudi za sp obvezne DAVČNE BLAGAJNE

Na seminarju boste spoznali naslednje vsebine:

 • Kaj prinaša sprememba Zakona o gospodarskih družbah z 8.8.2015?
 • Ali bodo tudi  za sp in male podjetnike obvezne davčne blagajne?
 • Vse o izvršbi – spremembe zakona o izvršbi avgust 2015
 • Prednosti in slabosti ustanovitve d.o.o. ali sp
 • Katere zakonske predpise mora upoštevati podjetnik pri svojem poslovanju?
 • Katere oblike vodenja poslovnih knjig poznamo?
 • Kdo je davčni zavezanec?
 • Kaj je to DDV in kako postati davčni zavezanec za DDV?
 • Kaj je to dobiček?
 • Kako je podjetnik obdavčen?
 • Kateri so prihodki podjetja?
 • Kateri so odhodki podjetja? (stroški storitev, potni stroški, stroški zaposlenih, prispevki za socialno varnost, amortizacija, osnovna sredstva ipd.)
 • Pravila plačevanja v gotovini; načini plačevanja zasebnikov; sestavine izdanih računov; pomembni roki, ki jih podjetnik ne sme zamuditi

  

NOVOST: En teden po zaključku seminarja boste na elektronski naslov, ki ga bomo objavili na seminarju,  imeli možnost zastavljanja vprašanj predavateljici v zvez z odpredavano temo.

  

PREDAVATELJICA

Majda Gominšek, finančna svetovalka
Predavateljica je ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na kongresih kot predavateljica.