E-IZVRŠBA – VLAGANJE IN RAČUNOVODSKI VIDIK

LokacijaAndragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje

Datum: ponedeljek, 13. februar 2017 od 9. do 13. ure

Kotizacija130,00 € + DDV (158,60  z DDV)

Prijavnica.

 

PROGRAM SEMINARJA

Vedno več podjetij se srečuje s težavami pri zagotavljanju plačila za svoje storitve in izdelke, ne glede na to ali poslujejo v Sloveniji ali v tujini, nastale terjatve pa so lahko mnogokrat razlog za likvidnostne težave. Odločitve v zvezi z upravljanjem terjatev pa so usodne za poslovanje. 

Istočasno morajo delodajalci izvrševati t. i. upravno izplačilno prepoved, ki jo Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ureja v 135. členu.  Tabo bomo na seminarju  praktično prikazali pravilno vložitev e-izvršbe  ter o vseh nadaljnjih postopkih obravnavanja vlog, in sicer:

 • —  Splošno o izvršilnem postopku
 • —  Praktični primer vnosa e izvršbe
 • —  Koristni nasveti iz prakse
 • —  Izvršba na dolžnikovo denarno terjatev
 • —  Izvrševanje sklepov pri delodajalcih
 • —  Vrstni red poplačil
 • —  Obseg izvršbe na plačo
 • —  Prenehanje delovnega razmerja,povečanje – zmanjšanje plače
 • —  Odgovornost delodajalca za opuščeno odtegnitev in izplačilo zapadlih zneskov
 • —  Posebnosti izplačilne prepovedi z dolžnikovo privolitvijo
 • —  Predstavitev sprememb in dopolnitev Novele ZIZ-K od 4.8.2015 dalje

Dobili boste odgovore na vprašanja:

 • kako vložimo e- izvršbo;  
 • katere so posebnosti pri vlaganju izvršbe zoper fizično osebo in zoper pravno osebo;
 • kakšne so alternativne opcije, če z izvršbo na uspemo oziroma kakšen so opcije za poplačilo dolga še pred vložitvijo izvršbe;
 • kakšen je pomen določbe prvega odstavka 135. člena ZIZ, da ima upravna izplačilna prepoved pravni učinek sklepa o izvršbi na dolžnikovo plačo;
 • kako upravna izplačilna prepoved vpliva na vrstni red sklepov pri dolžnikovi plači;  ali je delodajalec sploh dolžan "potrditi" upravno izplačilno prepoved;
 • ali mora delodajalec upoštevati določbe ZIZ glede omejitev in izvzetja iz izvršbe?
 • li lahko delavec prekliče svojo prostovoljno prepoved izplačila dela plače (preklic upravne izplačilne  prepovedi);
 • ali delodajalec odgovarja za opuščeno odtegnitev in izplačilo zneskov po upravni izplačilni prepovedi;  pomen in učinek upravne izplačilne prepovedi - kot sklepa o izvršbi.

 

NOVOST: En teden po zaključku seminarja boste na elektronska naslova, ki ju bomo objavili na seminarju,  imeli možnost zastavljanja vprašanj predavateljicama na temo e- izvršbe.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen, podjetnikom, poslovnim sekretarjem, finančnikom, vodjem pravnih in računovodskih služb, in vsem, ki želijo razširiti svoje iz navedenih vsebin.

PREDAVATELJICI

Mirjam Gominšek, univ. dipl. var.
Diplomantka Fakultete za Varnostne vede Univerze v Mariboru, ki je izkušnje o prepoznavanju uporabnega dolžnikovega premoženja v izvršilnih postopkih dobila pri delu pri Detektivskih agencijah in zasebnih detektivih v Sloveniji. V mednarodno okolje je zakorakala s prihodom v podjetje Studio Moderna d.o.o, kjer je več let samostojno vodila izvršilne postopke omenjenega podjetja. Sedaj svojo karierno pot nadaljuje v okviru skupine Studio Moderna na pravnem oddelku na področju intelektualne lastnine.

Majda Gominšek, finančna svetovalka
Predavateljica je ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na kongresih kot predavateljica.