Davčne blagajne in gotovinsko poslovanje za društva

Lokacija: Občina Šoštanj, velika sejna dvorana, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

Datum: ponedeljek, 7. december 2015 od 16. do 19. ure

Kotizacija: 30,00 € + DDV (36,60 € z DDV)

PRIJAVNICA.

 

Podrobnosti iz programa izobraževanja:

V U. l. št. 57/2015 z dne 31.7.2015  je bil sprejet nov Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki uvaja »davčne blagajne« ter Pravilnik o izvajanju ZDavPR ( Ur.list 60/2015), ki daje tehnična navodila za izvedbo tega zakona.

Izobraževanje bo prilagojeno delovanju društev s poudarkom na naslednjih vsebinah:

 • Kakšne spremembe so pri plačevanju z gotovino od 2.1.2016 dalje.
 • Ali je davčna blagajna obvezna za vse, ki poslujejo z gotovino.
 • Se lahko po 2.1.2016 uporablja še vezana knjiga računov.
 • Kako mora izgledati račun po 2.1.2016, če je plačan z gotovino.
 • Katere so izjeme oz. za koga ne veljajo novosti gotovinskega poslovanja.
 • Kakšne so obveznosti izdajatelja računa, kupca in vzdrževalca programske opreme.
 • Kaj vse moramo postoriti do 31.12.2015 zaradi uvedb davčnih blagajn.
 • Kaj pa če izdan malo računov, moram imeti davčno blagajno.
 • Kaj je mini davčna blagajna.
 • Kako bo potekalo davčno potrjevanje računov preko davčne blagajne ali preko vezane knjige računov.
 • Vprašanja in odgovori udeležencev svetovanja teden dni po zaključenem  izobraževanju.

Praktični primeri poslovanja v društvih (ali je potrebno za članarino potrjevati račune, kaj je mini davčna blagajna, ali mora društvo, če  organizira izlet za svoje člane, potrditi račun preko davčne blagajne.    

 

Predavateljica 

Majda Gominšek

Predavateljica je ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in s. p ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na kongresih kot predavateljica.