srednje poklicno izobraževanje

 • Administrator

  Program: ADMINISTRATOR
  Naziv poklicne izobrazbe: ADMINISTRATOR / ADMINISTRATORKA

  Sodoben, prenovljen program, ki vam daje teoretična in praktična znanja s področja pisarniškega poslovanja, temeljnih pravnih načel, osnov statistike, knjigovodstva in računovodstva, komunikacije ter uporabe sodobne informacijske tehnologije za samostojno delo v pisarni.

  Pogoj za vpis je uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna ali njej enakovredna šola po prejšnjih predpisih.

  Izobraževanje traja 2 leti. Predavanja in praktične vaje potekajo štirikrat do petkrat tedensko v popoldanskem času po predmetniku, program pa vključuje tudi 300 ur praktičnega usposabljanja z delom v podjetju.

  Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oz. storitev in zagovor.

  Izobraževanje lahko nadaljujete v poklicno-tehniškem programu ekonomski tehnik ali logistični tehnik.

  Zaključni izpit 

 • Gastronom hotelir

  Program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE 
  Naziv poklicne izobrazbe: GASTRONOM HOTELIR / GASTRONOMKA HOTELIRKA 

  Zanimiv in praktičen program s področja gostinstva, kjer pridobite znanje o različnih oblikah ponudbe v gostinskih lokalih, se usposobite za samostojno, kakovostno pripravo ter postrežbo hrane in pijač, za promoviranje in svetovanje storitev v slovenskem in dveh tujih jezikih ter razvijate pozitiven odnos do gostinskega poklica. 

  Pogoj za vpis je uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna ali njej enakovredna šola po prejšnjih predpisih. Ob prijavi je potrebno priložiti zdravniško potrdilo, s katerim dokazujete, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po tem programu.

  Izobraževanje traja 2 leti in pol. Predavanja in praktične vaje potekajo po predmetniku štirikrat do petkrat tedensko. Po programu je potrebno opraviti tudi 300 ur praktičnega usposabljanja z delom v gostinskem obratu.

  Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oz. storitev in zagovor. 

  Izobraževalno pot lahko nadaljujete v poklicno-tehniškem programu gastronomija.

  Zaključni izpit 

 • Trgovec

  Program: TRGOVEC 
  Naziv poklicne izobrazbe: PRODAJALEC / PRODAJALKA 

  Aktualen, praktično naravnan program, ki vas pripravi za kakovostno strokovno delo in poklicno kariero v trgovini. Preko strokovnih modulov se seznanite z vrstami trgovskega blaga, spoznate vse faze od nabave, skladiščenja do prodaje blaga in se usposobite za uporabo informacijske tehnologije, organiziranje ekonomičnega poslovanja ter timsko delo.

  Pogoj za vpis je uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna ali njej enakovredna šola po prejšnjih predpisih. 

  Izobraževanje traja 2 leti. Predavanja oz. konzultacije potekajo štirikrat do petkrat tedensko v popoldanskem času po predmetniku, ki predvideva tudi 300 ur praktičnega usposabljanja z delom v trgovini.

  Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oz. storitev in zagovor.

  Izobraževanje lahko nadaljujete v poklicno-tehniškem programuekonomski tehnik alilogistični tehnik. 

  Zaključni izpit