administrator

 • Administrator

  Program: ADMINISTRATOR
  Naziv poklicne izobrazbe: ADMINISTRATOR / ADMINISTRATORKA

  Sodoben, prenovljen program, ki vam daje teoretična in praktična znanja s področja pisarniškega poslovanja, temeljnih pravnih načel, osnov statistike, knjigovodstva in računovodstva, komunikacije ter uporabe sodobne informacijske tehnologije za samostojno delo v pisarni.

  Pogoj za vpis je uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna ali njej enakovredna šola po prejšnjih predpisih.

  Izobraževanje traja 2 leti do 2 leti in pol, odvisno od priznanega predhodno pridobljenega znanja. Predavanja in praktične vaje potekajo trikrat do štirikrat tedensko v popoldanskem času po predmetniku, program pa vključuje tudi 300 ur praktičnega usposabljanja z delom v podjetju.

  Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oz. storitev in zagovor.

  Izobraževanje lahko nadaljujete v poklicno-tehniškem programu ekonomski tehnik ali logistični tehnik.

  Zaključni izpit