06 Januar 2017 In N-aktualni projekti

                             

Bili smo uspešni na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, ki se bodo izvajali kot petletni preventivni programi namenjeni socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost.

Projekt se bo izvajal na območju geografske enote št. Savinjska A (št. 6.) v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.